145.239.95.188

Kredi servisinin kullanılması hakkında anlaşma

Kredi hizmeti kullanımına ilişkin anlaşma (D- Cüzdanları sahipleri için)

Transfer WebMoney Transfer sistemin sahibi, WebMoney Transfer sistemi katılımcılarına otomatik donanım-yazılım kompleksi yoluyla aralarındaki mal veya hizmetlerin işlemlerin WMZ tipi dijital döviz olarak ödemenin ertelenmesi, aktarılan (ODYK ) WebMoney kayıt prosedürleri, depolama ve Paymer formatında hamiline borç yükümlülüklerini ödeme kontrolü için teknik uygulama kesinlikle aşağıdaki durumlarda sağlamaktadır:

 • WebMoney Transfer sistemin aşağıdaki kredi faaliyetleri Şartları kabul etmektesiniz;
 • WebMoney Transfer sistemin elektronik kredi işleminin niteliklerin (dijital döviz WMD) gerçek sahibisiniz. WMD tipi dijital dövizin gerçek sahibi statüsü ve kredi veren (alacaklı) statüsü Müstakriz tarafından kayıd edilen Paymer formatında hamiline borç yükümlülüklerin kabulü, ve ‘Borç ihracına ilişkin Anlaşma’ şartları doğrulrusunda WebMoney Transfer prosedürlerine uygun olarak sistemin başka katılımcısı tarafından sunulan mal veya hizmetleri istnaden verilen (Müstakriz tarafından) geçici kredi tazminatı;
 • Siz, kredi işlemin akdedilmesi ilişkin yapılan eylemler için bütün sorumluluğu kabul edip ve Müstakriz tarafından bu işlemin şartlarına uyulmaması ile ilgili riskleri kabul etmektesiniz;
 • Siz, anlaşma imzalanmadan önce mevcut yollarla Müstakrizin kimlik ve kredi itibarı tespit edip sistem WebMoney Transfer sistemi işlemin üçüncü tarafı olmadığını kabul ediyorsunuz;
 • Siz, geçici tazminat olarak verilen Paymer formatında hamiline borç yükümlülüklerin Müstakriz tarafından ödenmesi durumunda sistem hizmet hesabına % 0,1 tutarında WMZ tipi dijital dövizin otomatik transfer yoluyla WebMoney Transfer sistemin WebMoney Transfer sistemin kredi sevisi kullanım hizmetleri ödemeyi kabul etmektesiniz.

WebMoney Transfer sisteminde kredilendirme faaliyetinin kuralları

 1. Kredilendirme faaliyeti sistem katılımcıların diğer katılımcılara mal veya hizmetlerin temin edilmesi ve WebMoney Transfer kefalet işlemlerine uygun olarak borç transfer ödemelerinin erteleme ‘WebMoney Transfer kredi servis sisteminde borç kayıt Koşulları’ uyarınca Paymer formatında hamiline verilen senetlerin.
 2. Sistemin katılımcıleri arasındaki Kredi Anlaşması Koşulları, kredi işlemi tarihinden itibaren belirli tarihte alacaklının hesabına eşdeğer hacimde WMZ tipi dijital döviz transferi Müstakriz zorunlu kılmaktadır .
 3. Paymer formatında hamiline verilen ve Müstakriz tarafından WebMoney Transfer WMD tipi hesaplarında kayıd edilen Paymer formatında hamiline borç yükümlülükleri, kredi işlem aracı ve işlem şartları altında sahibine verilen mal veya hizmetlerin eşdeğerin karşılığıdır.
 4. Kredi faaliyeti, alacaklının devir hakkını sadece başka bir Yeni Alacaklıya Müstakrizin borç yükümlülüklerini devier yolu ile sağlamaktadır.
 5. Borç otomatik ödeme, borç veren tarafın sadece WMZ tipi dijital döviz WebMoney Transfer sisteminde borçun eşdeğer miktarda Müstakriz WebMoney Transfer sisteminde hesabından alacaklının hesabına yapımaktadır.
 6. Alacaklı tarafından belirlenen tarihte tam veya kısmi ödenmemesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sorular, kredi işlmemi tarflarınca (alıcı ve Müstakriz) Paymer formatında ödenmemiş borçlın ödenmesi halinde ikili ilişkiler yoluyla çözümlenecektir .

Borç Anlaşması (C-cüzdanlar sahipleri için)

Transfer WebMoney Transfer sistemin sahibi, WebMoney Transfer sistemi katılımcılarına otomatik donanım-yazılım kompleksi (ODYK ) ödemenin ertelenmesi, aktarılan WebMoney kayıt prosedürleri, kesinlikle aşağıdaki durumlarda sağlamaktadır:

 • Borç kayıt şartları WebMoney Transfer sisteminde aşağıdaki Koşulları kabul etmektesiniz;
 • WebMoney Transfer sistemin elektronik kredi işleminin niteliklerin (dijital döviz WMD) gerçek sahibisiniz. WMD tipi dijital dövizin gerçek sahibi statüsü ve kredi alan (Müstakriz) statüsü sistemin diğer katılımcısı ( alıcı) tarafından kabul edilen Paymer formatında hamiline senedin kabulü, ve sunulan mal veya hizmetleri istnaden verilen WMD tipi dijital döviz şeklinde geçici kredi tazminatı;
 • Siz, kredi işlemin akdedilmesi ilişkin yapılan eylemler için bütün sorumluluğu kabul edip ve WMD tipi dijital döviz şeklinde alınan borçunun kredisi yapılan anlaşmaya uygun olarak gerekli miktarda ve tarihte ödenmesi ile yükümlülükleri kabul etmektesiniz;
 • Siz, anlaşma imzalanmadan önce mevcut yollarla Alıcının kimlik ve yapılan kredi sözleşmesinin şartlarına miktar ve kalite mal ve hizmetllerin orantısı ve teslimat şeklini tespit edip WebMoney Transfer sistemi işlemin üçüncü tarafı olmadığını kabul ediyorsunuz;
 • Belirtilen tarihte tam veya kısmi borcun ödenmemesi durumunda Webmoney Transfer sistemi bünyesinde bulunan mevcut kimliğinizle ilgili Alıcının talebi üzerine tam bilgi sunulacaktır.
 • Belirtilen tarihte tam veya kısmi borcun ödenmemesi durumunda Alıcı ile olan sivil hukuki ilişkileri, yükümlülüklerinizi eski alıcılanızlara ve devredilen yükümlülükler ( yeni alıcıya ) WebMoney Transfer sistemi prosdürleri yardımı ile veya APS doğrulama prosedürünü sağlayan herhangi başka ödeme sistemi yardımı ile yerine tam getirilmesine dayalı kabul etmektesiniz.

WebMoney Transfer kredi hizmet sisteminde senet kayıt şartlar

 1. Paymer formatında hamiline senetlenizin kayıdı sadece ve doğrudan mal veya hizmet olarak sze kredi açan sistemin başka katılımcısına devri esnasında gerçekleşmektedir, ve aslında bu katılımcı tarafından belirtilen tarihte kredi işlemi yapılmasından itibaren tamamen ödemeniz zorunlu kılmaktadır.
 2. Paymer formatında hamiline verilen ve elektronik işlemlerin öznitelikleri tarafından niceliksel eşdeğeri kredi işlem aracı WMC tipi dijital döviz olarar hesaplanan; ve kredi işlemi şartları altında size verilen mal veya hizmetlerin maliyetine eşdeğerdir ve WMZ tipi dijital döviz olarar hesaplanan ama WebMoney Transfer sisteminde kayıtlı senetlerin izin verilen sınırı aşmamaktadır. Toplam izin verilen senet limiti sizin için özel olarak sistem Sahibi tarafından düzenlenen algoritma doğrultusunda ayarlanıp sözleşme taraflarının nihai sorumluluğunu sınırlanması ve kredi işlemi taraflarının taleplerine isbağlı değildir.
 3. Karşı tarafa verilen senetler karşı tarafta WMD tipi dijital döviz olarar hesaplanmakta olup kredi işlem koşulları kapsamında vadesi dolmadan önce onları Size olası ödeme için getirilmesi imkansız kılmaktadır.
 4. Borç otomatik ödeme, alıcı tarafından sadece WMZ tipi dijital döviz WebMoney Transfer sisteminde borcun eşdeğer miktarda WebMoney Transfer sisteminde hesabınızdan alıcı hesabına yapımaktadır.
 5. Kredi işlemi tarafından belirlenen tarihte senedin ödenmemesi ile bağlantılı olarak kullandığınız WM Keeper yazılımın mantık işleyişi otomatik olarak değişmektedir. Bu doğrultuda, wm.exchanger.ru paylaşım hizmeti üzerinden kullandığınız WM Keeper yazılım yardımı ile her tip dijital dövizini WMZ tipi dijital döviz ile değiştirme işlemleri haricinde, WebMoney Transfer sistemdeki diğer katılımcılara dijital döviz şlemleri yürütme fırsatını kaybetmektesiniz. Aynı zamanda WM Keeper borç otomatik ödeme rejimide işlemeye başlar ve alıcıya bütün vera aşamalı olrak WMZ tipi dijital dövizin gerekli miktarda ödenmeine başlanmaktadır.