51.38.185.160

Yasadışı ticarete karşı mücadele hakkında anlaşma

Yasadışı ticarete, mali dolandırıcılığa   с  ve kara para aklamaya karşı mücadele hakında Anlaşma  

WebMoney Transfer sistemi Operatörü, WMT  LLC  şahsında (İleride Operatör olarak bahsi geçecektir), mali kurum olmaksızın ve mali işlemler yapmaksızın, fakat, WebMoney Transfer sisteminin yazılım ve donatım kompleksleri işlemlerini yerine getirerek, WebMoney Transfer sisteminin katılımcıları ile birlikte  (ileride sistemin Katılımcıları olarak bahsi geçecektir) yasal kuralları kabul ederler,   buna yasadışı ticaret, mal, dolandırıcılık, ve yasaşıdı yollar ile edle edilen kara para aklamaya ile mücadeleye yönelik uluslararası kurallar dahil       işbu anlaşmayı Kabul etmektedirler (ileride Anlaşma olarak bahsi geçecektir) о нижеследующем:

 1. Belirlemeler :

  Yasadışı ticaret —ticaret ve  malların ve   hizmetlerin dağıtılması, yasal olmayan, zararlı, ahlaka karşı olan, telif haklarını ihlal eden, nefret propandasını yapan ve/veya  insanları ayıran ırkına, etnik kökenine, cinsiyetine, sosyal durumuna göre.

  Piramit — organizatörlerin bu piramit katılımcılarından elde ettiği kaynakları  yüksek kazanç faizleri ile söz vererek  bu kaynakların yeniden dağıtılmasını yapan ve  kendi çıkarları için kullanan bir yapıdır.

  Kara paraların aklanması — metod ve prosedürler, Kaynakların aktarılmasına yol açan, elde edilen yasadışı faaliyetler sonucu,  başka hesaplara  onların gerçek kaynağını, gerçek sahiplerini gizlemek amacıyla veya diğer durumları, yasaların ihlal edildiğini  kanıtlayabilecekо durumdur.

 2. Operatör ve  Sistemin katılımcıları kendilerine şu sorumlulıkları almaktadırlar:

  • direk veya dolaylı olarak yasadışı ticarete yardım ve yataklık etmemek ve herhangi yasadışı işlemleri yapmamak  WebMoney Transfer sistemini kullanarak;
  • direk veya dolaylı olarak mali dolandırıcılık yapılmasına yardım ve yataklık etmemek,  aktarılmaması ve kabul edilmemesi faiz olarak  Transfer sisteminin başlık işaretleri gerekli şekilde düzenlenmeden  WebMoney Transfer sisteminin kullanılması  oluşturulması için ve piramidin yayılması bir de diğer eylemlerin yapılması, yasalara ve hukuksal kurallara aykırı olan;
  • yapılmaması iş hayatında  WebMoney Transfer sistemini kullanarak herhangi eylemlerin yapmaması, bunların yapılması direk veya dolaylı olarak yasadışı yollarla elde edilen kara paranın aklamasına karşı mücadeleye etki edebilir;
  • emniyet güçlerine mümkün olduğu kadar yardım edilmesi kara para aklama konusunda yasadışı faaliyetlerde bulunan   mali teröristlerin  aranması ve yakalanmasında.
 3. Operatör gerekli eylemleri yapmakla sorumludur  yasadışı ticaretlerin, mali dolandırıcığın önlenmesi amacıyla ve  kara para aklanmaısna karşı  WebMoney Transfer sistemi kullanılarak. Belirtilen bu eylemlereв dahil olanlar:

  • yetkili makamlara sunulması mevcut kanunlar gereği tüm işlemler ile ilgili talep edilen bilgilerin WebMoney Transfer sisteminde;
  • sistemin hernagi bir Katılımcısının приостановление işlemlerinin durdurulması yetkili makalmların talebi üzerine mevcut kanunlar çerçevesinde bir de kendi inisiyatifi ile Operatörün yeterli bilgiye sahip olması durumunda yasadışı veya sistemin Katılımcısının eylemleri şühpeli olması hakkında;
  • Web Money Transfer sisteminin olduğu gibi,  ve onun ek servisleri gibi yapılan direk veya dolaylı yönden WebMoney Transfer sisteminin kullanımasını önlemek  yasalara aykırı olan, yasadışı ticaret, mali dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı mücadeleye yönelik.
 4. Operatör ve sistemin Katılımcıları, kabul ederek üzerine sorumluluıkları gereği Anşlama gereği, kabul etmetedirler ki anlaşmada bulunan içeriklerin yerine getirilmesi onların birbirlerine yardım etmelerini ve katılmalarını cinayet işlerine yasadışı ticaret, mali dolandırıcılık ve  kara para aklamasını engellemek için.
 5. Anlaşmanın katılımcıları yasalara uyulması gerektiğini konusunda hemfikirdirler mücadelede mali terör ve  yasadışı yollarla elde edilen kara paranın aklanması, ve durumlarla ilgili, kabul edilen gereği Anlaşma. Bununla  birlikte,her biri sisteminden Katılımcılarından bireysel sorumluluk taşımaktadır kendileri tarafından yapılan eylemler için  WebMoney Transfer sistemini kullanarak. Bireysel sorumluluğun yüklenmesi sistemin diğer Katılımcılarına bir de Operatöre izin verilmez.
 6. Siz işbu anlaşmasyı kayıt prosedürlerini geçerek kabul ediyorsunuz  WebMoney Transfer sisteminde ve aynı zamanda katılıyorsunuz yükümlülükleri yerine getirmeye ve işbu Anlaşmanın normlarını  WebMoney Transfer sistemi Katılımcısı olarak.